TAM-arkiv mobilmeny

Svenska OMEP på rundvandring i TAM-Arkiv

Fredagen 26 maj fick TAM-Arkiv besök av Ulla Britt-Larsson och Elisabeth Nyléus som båda är aktiva inom Svenska OMEP, vars arkiv finns i TAM-Arkiv. OMEP är en organisation som har som mål att förbättra rättigheter för barn som är 0 – 8 år. En viktig uppgift eftersom mycket av en människas utveckling sker under de allra tidigaste åren.

Det är Svenska OMEP som är på besök på TAM-Arkiv. På bilden syns från vänster till höger: Lars Carlén, TAM-Arkiv, Elisabeth Nyléus och Ulla-Britt Larsson, Svenska OMEP. Foto: Anna Lundkvist

Larsson och Nyléus berättade om den stora spridning OMEP har över världen. Organisationen grundades strax efter andra världskriget. Bland grundarna fanns bland annat den svenska politikern Alva Myrdal som också var dess första världspresident. Arkitekten Lady Majorie Allen of Hurtwood från Storbritannien var ytterligare en av grundarna och lekplatser var något som låg henne varmt om hjärtat.

Mycket på gång inom Svenska OMEP

Just nu arbetar Svenska OMEP för fullt med förberedelserna inför att organisationen ska delta på Bokmässan Göteborg som startar i slutet av september 2023. Under mässan lanseras Svenska OMEP:s kalender för 2024, en app om hållbarhet. Dessutom kommer organisationen att lyfta fram sin kampanj ”Blöjfria barn tidigare!”.
─ Åldern när barn i Sverige i snitt slutar ha blöjor har höjts mycket om man jämför med 1970-talet. Både för barnen och miljön är de viktigt att barn slutar med blöjor tidigare än idag, berättar Ulla-Britt Larsson.
Svenska OMEP har planerat flera ytterligare insatser för att skapa ökad uppmärksamhet för sitt viktiga arbete och förhoppningsvis rekrytera fler medlemmar.

Svenska OMEP ser många fördelar med att arkivet finns i TAM-Arkiv

─ En aspekt är den juridiska med att protokollen måste sparas minst 10 år och det är betydligt tryggare att materialet förvaras i ett professionellt arkiv, än utspritt i bokhyllorna hemma hos flera olika medlemmar. Att vi genom att anlita TAM-Arkiv har lovat att ställa materialet till förfogande för forskning är något som känns extra bra, berättar Elisabeth Nyléus.

Rundvandring i TAM-Arkivs gigantiska arkiv

Besöket från Svenska OMEP avslutades med att Rasmus Edling som är arkivarie på TAM-Arkiv visade arkivlokalerna. Att med egna ögon faktiskt se vilka stora mängder material som förvaras här går nämligen att greppa först genom en promenad i arkivet. Vi tittade på exempel på den bredd av material som finns på TAM-Arkiv. Visst är det många protokoll och räkenskapshandlingar som finns i arkivet. Men även affischer, fotografier, tallrikar, fanor, räknemaskiner, tidskrifter, karameller, tallrikar och mycket annat…
─ Det var verkligen roligt att uppleva, konstaterar Ulla-Britt Larsson.


Text: Lars Carlén