TAM-arkiv mobilmeny

Svenska Arkivförbundet i TAM-Arkivs hjärta

Svenska Arkivförbundet arrangerade en konferens i Malmö den 25 – 26 april 2024. Den var riktad till enskilda arkiv och förenade detta med sitt årsmöte. TAM-Arkiv är medlemmar i föreningen som tillvaratar våra intressen tillsammans med oss och de övriga medlemmarna. Förbundet samlar ungefär 150 medlemmar. Dessa medlemmar representerar en mångfald av arkivinstitutioner från både den privata och offentliga sektorn, inklusive museer, bibliotek, företag, organisationer och enskilda personer. Trots deras olikheter delar alla medlemmar en gemensam övertygelse – vikten av att bevara arkiv från den s.k. enskilda sektorn. För att skriva en korrekt och mångsidig historia är det viktigt att vårt kollektiva minne inte endast utgörs av vad som sker inom staten eller kommunerna utan att även det skriftliga kulturarvet från andra sektorer och sammanhang tas om hand. På konferensen fick vi höra många exempel på hur dessa arkiv kan manifesteras:

Kettil Landrog, Arkivförbundet Norge. Foto: Lars-Erik Hansen

Carolin Brigelius från Skånes Arkivförbund har lett dokumentations- och inventeringsarbetet inom ”Archives For Future”, ett projekt om miljö- och klimatrörelsen i Skåne. Det handlar om att dokumentera en rörelse som präglas av oro för planetens framtid, trots att vissa ifrågasätter möjligheten till verklig förändring. På ett levande och intresseväckande sätt fick vi en resa i ideellt engagemang och vilja till förändring.

Konstnären Sam Hultin berättade om sitt arbete med projektet ”Eva-Lisas monument”, där hen aktiverar transpionjären Eva-Lisa Bengtsons arkiv och utforskar queer historia, identitet och gemenskap. Likt en detektiv lades ett pussel av besök och aktivism som lagt grunden till kunskap om en del av historien som i många fall i backspegeln inte finns dokumenterad.

Foto: Lars-Erik Hansen

Andra ämnen som tas upp inkluderar danskonstnärers tolkning av arkiv, minneskultur på sociala medier, det mångskiftande arkivarieyrket, forskning i arkiven och nyheter från Riksarkivet. Sammantaget var det två givande dagar som gav inspiration att fortsätta TAM-Arkivs arbete att bevara, vårda och tillgängliggöra allt arbete för delar av löntagarkollektivet. Det är så viktigt för att förstå hur vårt samhälle är organiserat och hur intressen manifesteras ofta i dialog och samförstånd med stöd i förutsebara spelregler.