TAM-arkiv mobilmeny

Praktikant-tankar

Sara Sundberg

Jag har under de senaste fem veckorna haft nöjet att genomföra min praktik på TAM-Arkiv. Det har varit lärorika veckor med intressanta och och för mig väldigt givande arbetsuppgifter.

Jag är student vid Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek, museum) vid Uppsala Universitet, med inriktning arkivvetenskap. Det är en tvåårig utbildning, till vilken man kan söka med valfri kandidatexamen. Vi går många kurser tillsammans med de som läser biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap, samt en del arkivspecifika kurser. Jag har fått lära mig om olika aspekter av kulturarv, arkivjuridik, förteckningsarbete och digitalisering, för att nämna några områden.

Det är i synnerhet förteckningsarbete jag har fått fördjupa mig inom under min praktik på TAM-Arkiv. Jag har fått arbeta med att förteckna Fysioterapeuternas arkiv, vilket har varit väldigt roligt. Min uppfattning är att det är ett engagerat förbund, som på många sätt har arbetat för fysioterapeuternas ställning inom vården och i samhället. I arkivets handlingar har jag tagit del av både stort och smått – allt från kanslimötesanteckingar om en nyinköpt kopieringsmaskin till när förbundet anordnade världskongressen för medlemmarna i den internationella organisationen World Confederation for Physical Therapy år 1982.

Fysioterapeuternas arkivs första handling, 1942. Förbundet bildades år 1943 och hette då Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Det var först 1960 som män fick bli medlemmar, och då bytte förbundet namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Fysioterapeuterna har de hetat sedan 2014.

Att skapa sammanhang och sökingångar för att underlätta för de som i framtiden vill hitta i detta arkiv har varit det centrala i mitt arbete, även om jag ibland kanske har fastnat i detaljer och marginaler. På hyllorna hos TAM ryms det många spännande historier. Andra höjdpunkter är att jag har fått följa med Anna Sjöblom på museum, vilket ni kan läsa om några inlägg nedan, och att jag fick följa med på julbord! Självklart också den handledning som jag har fått av Rasmus Edling, som jag har kunnat diskutera med, och som har svarat på mina (väldigt många) frågor. Slutligen kan det sägas att min praktikperiod på TAM har bekräftat att arkiv är rätt inriktning för mig, och jag är glad över att ha fått praktisera på ett väldigt intressant arkiv med kompetent och trevlig personal.