TAM-arkiv mobilmeny

Ordföranden för Sveriges Lärare: min hjärtefråga är göra läraryrket attraktivt igen

Det här är tredje dagen som Johanna Jaara Åstrand är förbundsordförande för Sveriges tredje största fackförbund: nybildade Sveriges Lärare. Att Sveriges Lärare har bildats ser hon som det som kommer ge lärarna bästa möjliga förutsättningar för att få politiskt inflytande. Det nya fackförbundet har över 300 000 medlemmar.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare, ser det nya fackförbundet med mer än 300 000 medlemmar som en avgörande maktfaktor för att förbättra lärarnas förutsättningar.

– Bildandet av Sveriges Lärare är ett historiskt beslut. Som lärare behöver vi försvara våra intressen och flytta fram positionerna. Vi kommer att få jobba hårt. Som alltid kommer det vara det fackliga arbetet på alla nivåer som kommer att göra skillnad.

Vill vända den tuffa situationen för skolan

Johanna Jaara Åstrand beskriver hur hon ser att skolan har många problem. Hon tar upp nedskärningarna som gjort att viktiga kringfunktioner försvunnit. Det är en orsak till att lärarna har fått ytterligare arbetsuppgifter. Dessutom har även kraven på dokumentation inom skolan blivit mer omfattande.

– Dokumentationskraven är orimliga. Det är en följd av ökad detaljstyrning av oss lärare. Som lärare har vi studerat i 5 eller 6 år och klarar av att ta egna beslut.

Sveriges Lärare menar att förutsättningarna för lärarna i skolan befinner sig i en negativ spiral med förödande konsekvenser. Idag saknas tiotusentals utbildade lärare i Sverige.

– Men trots det blir arbetssituationen för lärarna sämre. Det leder till att många legitimerade lärare lämnar yrket. Vårt mål är få politikerna att förstå att det här inte fungerar och att de måste lita och lyssna på oss.  

Utmaningar med att bilda ett nytt fackförbund

En farhåga som Jaara Åstrand nämner med etableringen av Sveriges Lärare, är att arbetet med själva sammanslagningen kan ta för mycket tid från det genuina fackliga arbetet. Men långt innan sammanslagningen har samgåendet riggats och planerats och hon tror att det kommer att gå relativt smärtfritt. Hon tror att det medlemmarna framför allt mest kommer att märka av blir det stora inflytandet som Sveriges Lärare kommer att få, jämfört med vad något av de två tidigare fackförbunden för lärare ensamt skulle ha kunnat få.

För att frågor som är specifika för respektive skolform ska ha forum har skolformsstyrelser och nationella råd bildats inom Sveriges Lärare. Till exempel för förskola, grundskola, gymnasium och vux. Därmed finns forum för varje skolform, även när lärarkåren nu är enad i ett gemensamt fackförbund.

Efterfrågar politisk dialog istället för polarisering

Det Johanna Jarra Åstrand beskriver är att Sveriges Lärare har stora intressen att försvara och att förväntningarna på politikerna är skyhöga. I slutet av 2022 presenterade regeringens särskilde utredare Thomas Persson ”Statens ansvar för skolan – ett besluts och kunskapsunderlag.”

Redan under januari kommer Sveriges Lärare att träffa utbildningsutskottet där samtliga partier i Riksdagen ingår, för en diskussion om utredningen. 

– Enligt Sveriges Lärare måste staten ta ett huvudansvar för skolan. Det är avgörande för likvärdigheten viktigt med långsiktighet i de här besluten.

TAM-Arkiv välkomnar Sveriges Lärare som medlem

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet var medlemmar hos TAM-Arkiv och förbundens arkiv finns kvar hos TAM-Arkiv. Nu hälsar vi på TAM-Arkiv vår nya medlem Sveriges Lärare välkommen och lycka till i det viktiga arbetet för lärarna och deras villkor!

Johanna Jaara Åstrand är förbundsordförande för Sveriges Lärare. Under 2023 var hon ordförande för Lärarförbundet. 1 augusti kommer Åsa Fahlén att ta över som ordförande för Sveriges Lärare, hon var tidigare ordförande för Lärarnas Riksförbund. Under Sveriges Lärares kongress, våren 2024, kommer kongressen att utse vem som därefter tar över ordföranderollen.

Text: Lars Carlén