TAM-arkiv mobilmeny

Internationella kvinnodagen

Foto: Janet Nilsson, Farmaciförbundet.

Vi här på TAM-Arkiv vill uppmärksamma alla kvinnor på denna speciella dag. Särskilt vill vi rikta strålkastaren mot alla kvinnor som engagerat sig fackligt inom tjänstemännens och akademikernas olika förbund. Kvinnorna har varit många och hårt arbetande för bättre villkor och löner på arbetsmarknaden. Här på TAM-Arkiv finns arkiv från flera kvinnodominerande yrkesgrupper där handlingarna visar en kamp och glöd för bland annat jämställdhet och respekt. Ett exempel är när de kvinnliga folkskollärarinnorna bröt sig ur Sveriges Allmänna Folkskollärareförening och 1906 bildade en egen förening, Sveriges Folkskollärarinneförbund. Orsaken var att de kvinnliga lärarinnorna inte fick lika mycket i lön som sina manliga kollegor då de inte ansågs vara familjeförsörjare. De kvinnliga lärarinnorna fick vid den tiden inte gifta sig och bilda familj. 1937 förbättrades lönevillkoren för kvinnorna men det var först 10 år senare som likalönsprincipen blev verklighet. De kvinnliga och manliga folkskollärarna enades i ett förbund 1963, Sveriges Folkskollärareförbund. Det finns även de förbund som varit mansdominerande men där man kan se hur kvinnor tagit mer plats och blivit en del av förbunden. Kvinnorna har en stor betydelse inom alla dessa förbund som finns bevarade här på TAM-Arkiv.

Text: Kvinnorna på TAM-Arkiv

Foto: Okänd kvinna vid en xeroxmaskin.