TAM-arkiv mobilmeny

Eva Nordmark om att vara TCO-ordförande och förnya facket

I det senaste avsnittet av TAM-Arkivs podcast Nio till fem berättar Eva Nordmark om de betydelsefulla förändringarna av facket som hon har arbetat med. När hon blickar tillbaka på åren som facklig ledare minns hon också tydligt människorna hon samarbetade med.

Eva Nordmark och Lars Carlén

Att Eva Nordmark var ung när hon blev förbundsordförande för SKTF (nuvarande Vision) har haft stor betydelse för henne. Hon menar att detta att ge många unga personer möjlighet att bli fackliga ledare är något som fortfarande utmärker Vision. Efter tiden på SKTF blev hon ordförande för TCO och var därefter Socialdemokratisk arbetsmarknadsminister. Idag är hon bland mycket annat verksam som chefsrådgivare.


Fackförbunden i framtiden
I intervjun berättar Eva Nordmark att hon upplever att materialet som bevaras i TAM-Arkiv är sådant som dagens företrädare för fackförbunden kan hämta mycket stöd och styrka från. Som exempel nämner hon studiecirklarna som tidigare var en viktig del av fackförbundens verksamhet.
Under samtalet kommer vi in på kollektivavtalsmodellen, minimilöner och hur sannolikt eller osannolikt Eva Nordmark upplever att TCO och Saco på sikt skulle kunna slås samman, eller att kanske TCO och LO skulle kunna slås samman.

Lyssna även på intervjuer med Sture Nordh och Björn Rosengren om deras tid som TCO-ordförande
I tidigare avsnitt av TAM-Arkivs podcast Nio till fem kan du höra intervjuer med ytterligare två tidigare ordförande för TCO: Sture Nordh och Björn Rosengren. Det finns dessutom många andra avsnitt av podcasten med intervjuer som är relevanta för dig som är intresserad av arbetslivet och fackföreningsrörelsen.


Text: Lars Carlén