TAM-arkiv mobilmeny

En sagolik skola till Mårbacka

Den 12 maj bevistade TAM-Arkiv invigningen av utställningen en sagolik skola i Mårbacka. Utställningsinitiativet hade tagits av Lärarstiftelsen redan år 2016 och TAM-Arkiv medverkade från början och var inbjuden till starten på Prins Eugens Waldermarsudde 2017. På plats var också Mårbackastiftelsen. Till tonerna av värmlandsvisan och en porträttlik Selma Lagerlöf fick en fullsatt sal en resa i tiden.  

Spelman och följe inleder arrangemanget. Foto Lars-Erik Hansen

Utställningen visade en rudimentär skolning redan före införandet av en sexårig folkskola 1849. Under lång tid bestod övningarna i läsning av katekesen, men med folkskolan breddades folkbildningen till att omfatta fler ämnen. En ny yrkesgrupp formerades – de s.k. folkskollärarna.

Under andra hälften av 1800-talet växer ett nytt Sverige fram, ett land som omvandlas från jordbruks- till industrisamhälle. I det nya Sverige krävdes läs- och skrivkunskaper. Instruktioner skulle författas och förstås när avancerad teknik skulle tas i bruk i produktionen av varor. Också förmågan att räkna på kostnader och intäkter blev en åtråvärd tillgång privat och i arbetslivet. Allt fler fick sälja sin arbetskraft och den som hade de kunskaper som efterfrågades hade störts chans att få jobb och bra betalt. I centrum stod en lärare som förmedlade kunskaper till ett uppväxande släkte.

Vid sekelskiftet 1900 stod folkskolan stark och efterfrågan på skolning var fortsatt hög. En ny satsning på att öka läs- och skrivförmågan tog form. Nya läromedel såg dagens ljus genom krafttag från Sveriges Allmänna Folkskoleförening (SAF). Selma Lagerlöf fick uppdraget att skriva om svensk geografi. Boken fick namnet Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. På plats fick vi i publiken se en skådespelare som livfullt skapade scener ur boken när skånepågen förvandlades till en liten pojke och hans upplevelser fram till resan på gåsens rygg.

Bild av kända föremål från skolan visas på utställningen. Foto Lars-Erik Hansen

Sammantaget fick besökarna en livgivande bild av skolan i allmänhet och Selma Lagerlöfs roll som lärare, läromedelsförfattare i synnerhet. Att solen stod högt på en blå himmel var en bonus i en omgivning som andades historia.