TAM-arkiv mobilmeny

Dokument om Gammalsvenskby

Vad handlar brevet nedan om? Brevet är från Sveriges folkhögskollärares förbunds (SFHL:s) arkiv och är från 1930. Det berör de Gammalsvenskbybor som anlände från Ukraina 1929.

Brevet är från gammalsvenskbykommittén och är adresserad till rektorn för Värmlands läns folkhögskola. I brevet kan man läsa att folkhögskolan har ordnat två platser med nedsatta priser på sin skola. Men kommittén – som skulle ansvara för Gammalsvenskbybornas integration i det svenska samhället – ville istället att byborna skulle slussas ut i Sverige genom den arbetsförmedling som hade bildats. Idén var att de skulle placeras ut på storgods runtom i Sverige för att göra två års jordbrukspraktik. De skulle helt enkelt bli statare. Men åtgärderna ledde till ett missnöje bland svenskbyborna – de var ju redan jordbrukare. ingen skulle lära dem att bedriva jordbruk! Vissa flyttade vidare till Kanada, andra återvände till Ukraina. Kanske hade det varit bättre om den del av ungdomarna istället hade fått gå på folkhögskola? Kanske hade de då fått nya tankar och en beredskap att möta det svenska samhället? Historien kan vara värd att minnas i en tid då många åter flyr från Ukraina, däribland också en hel del från Gammalsvenskby. Hur bemöts de nya migranterna?