TAM-arkiv mobilmeny

Doften av apotek

TAM-Arkiv har – under sin historia – givit ut många yrkesminnesinsamlingar. En av de intressantaste handlar om apoteksanställda och heter ”Doften av apotek”, utgiven 2014.

Doftar det något speciellt på ett apotek? De flesta kan nog enas om att apotek inte skiljer sig nämnvärt från andra butiker i det avseendet. Men det fanns en tid på de utmärkte sig med sin särpräglade luft.

”Doften av apotek: 22 berättelser om en bransch i förvandling” är en yrkesminnesinsamling där vi får följa utvecklingen inom apoteksväsendet genom 22 apoteksanställdas egna berättelser från 1940 till i dag. Yrkesminnesinsamlingen återger ett brett spektrum av erfarenheter från apotek, berättade av människor i olika yrkesroller.

Det är en spännande historia de apoteksanställda kan vittna om. Det är ett myller av berättelser som träder fram. ”Hoppjerka får du inte bli” är rubriken på en av bidragen. ”FASS var hemligt för oss flickor” heter en annan. Och – för att anknyta till bokens titel – är namnet på ett tredje yrkesminne: ”Det luktar inte apotek längre”. 

”En yrkesberättelse är aldrig enbart en skildring av ett yrke”, påpekas det i bokens förord. Berättelserna kan även belysa något om arbetets förändringar i ett större – samhälleligt – perspektiv. Och få verksamheter har genomgått så stora förändringar på så kort tid som apoteken. Sedan mitten av förra seklet har dessa gått från att vara privat ägda, via statliga monopol till att vara aktörer på en fri marknad. Läkemedelsproduktionen har efterhand ersatts av information, rådgivning och mervärdesförsäljning. Tidigare manligt dominerade professioner har i allt högre grad övertagits av kvinnor.

Boken innehåller inte endast yrkesminnen utan även fördjupande texter som placerar berättelserna sitt sammanhang. Sofia Kälvemark Sporrong, forskare i samhällsfarmaci tecknar i sitt bidrag ”Mystiken som försvann” apotekets historia. Mycket har blivit bättre över tid, menar Sofia. Men samtidigt kan hon känna en nostalgi när hon läser berättelserna. Hon nämner att hon upplevt en tid då tillverkning dominerade på apoteken, och det beskrivs så väl av de anställda att hon tycker sig se det framför dig. ”Visst skulle det vara fint med ett dofttillägg i boken – att få känna lukten från gamla tiders apotek!” avslutar hon.

En annan exposé över apotekshistorien ges av Anders Cronlund. Han börjar sin historia med det allra äldsta apoteken som anlades i Bagdad på 700-talet. Då var rollen som läkare, präst och apotekare förenad i en och samma person. I Europa hade kristendomen en stor betydelse för utvecklingen av apoteksväsendet. Klostren skötte sjukvård och där odlades också medicinalväxter. De första apoteken grundades i handelsstäder som Venedig och Marseille i slutet av 1100-talet. Det första offentligt tillgängliga apoteket i Sverige öppnades 1575 i Stockholm.

I ett avslutande kapitel ”Tre fackföreningar – ett apotek” av Lars-Erik Hansen och Leif Jacobsson beskrivs utvecklingen på det fackliga området. I detta kapitel framgår det att intresset för en facklig sammanslutning kan spåras tidigt. År 1861 kröntes arbetet för att skapa ett farmaceutiskt sällskap med framgång. I kapitlet får vi sedan följa de fackliga förändringarna.

Bokens berättelser samlades in av Arbetets museum, Liv i Sverige och TAM-Arkiv 2013-2014. Några berättelser härstammar även från Farmacifackets insamling Veteranminnen. TAM-Arkiv har gjort en stor insats genom att lyfta fram de apoteksanställda och deras historia. ”Doften av apotek” är en bok väl värd att läsas!

Doften av Apotek

”Det luktade medikamenter och främmande örter därinne och som barn var jag faktiskt rädd för apoteket.” Så berättar en senare apoteksanställd i yrkesminnesinsamlingen ”Doften av apotek” som nu finns att beställa från oss.

TAM-Arkiv har i samarbete med Arbetets museum och föreningen Liv i Sverige gjort en yrkesminnesinsamling kring apoteksanställdas minnen. Den här yrkesminnes-dokumentationen, som pågått sedan förra året, renderade i en bokpublikation.

Bokens berättelser har samlats in av Arbetets museum, föreningen Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Några berättelser härstammar från Farmacifackets insamling ”Veteranminnen”. Boken ges ut med stöd från Apotekarsocieteten, Farmaciförbundet, Sveriges Farmaceuter och TAM-Arkivs forskningsråd.