TAM-arkiv mobilmeny

Digital Arkivkonferens

Svenska Arkivförbundet genomförde en digital höstkonferens 30/11-1/12 2022. Där presenterades bl.a. boken ”Minnesjägarna” som är en nyligen utgiven handbok i samtidsdokumentering.

Bakgrunden till bokens tillkomst var covid-19-influensan. Då uppmanades nämligen verksamheter att dokumentera krishantering med en större medvetenhet än vanligt. I samband med det arrangerade Svenska Arkivförbundet ett metodseminarium där det tydligt att många av de arkivaktiva önskade handfasta tips i hur man samtidsdokumenterar. Tidigare handböcker om samtidsdokumentation som Sven Lindkvists ”Gräv där du står” är för länge sedan ute ur handeln. Bristen på en bra aktuell handbok ledde till att kulturhistorikern Hampus Busk fick i uppdrag att skriva boken ”Minnesjägarna”. På konferensen berättade Hampus och hans medhjälpare Anders Sjöman från Centrum för näringslivshistoria om arbetet med boken.

De har medvetet skrivit en tunn bok (under 100 sidor) och deras ambition har varit att boken ska vara begriplig och lätt att använda. Det är viktigt att fånga skeende medan de pågår, var ett av deras budskap. Det är också viktigt att dokumentationen görs på ett etiskt riktigt sätt. Boken har redan blivit högaktuell genom Ukraina-krisen.