TAM-arkiv mobilmeny

Bokens renässans på historiedagarna i Lund

Årets ”De Svenska Historiedagarna” är förlagda till Lund och Skåne. Inledningsvis hälsar utbildningsminister Mats Persson oss välkomna till hans hemstad och refererar till sin vandring i det förflutna, dels som filosofie doktor i ekonomisk historia, dels som en källa till kunskap, läsande.

Han noterar att de flesta föredragen under dessa dagar bygger på böcker och det är boken som borde få en renässans, särskilt bland de som växer upp idag. TAM-Arkiv som finns representerade i styrelsen och varit med i organisationskommittén instämmer i utbildningsministerns strävan att öka läsandet.

Lars-Erik Hansen