TAM-arkiv mobilmeny

Saltsjöbadsandan är ett begrepp präglat av dialog och samarbete

Saltsjöbadsandan är en historisk term som syftar på den atmosfär av innovation, entreprenörskap och samhällsengagemang som präglade Saltsjöbaden, en kustort strax utanför Stockholm, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Uttrycket härstammar från ett tal som den svenska industriledaren och politikern Axel Ax:son Johnson höll år 1945. Under denna tid var Saltsjöbaden en populär…

Kontakt

Kontakt TAM-Arkiv Grindstuvägen 48-50 167 33 Bromma → Karta och vägbeskrivning Tel: 08-545 415 60 arkivet@tam-arkiv.se  information arkivet@tam-arkiv.se  leveranser, återsökningar, forskarbesök)…

Ladda ner rekommendationer

Ladda ned rekommendationer Pdf: TAM 1 – Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Pdf: TAM 2 – Informationsförvaltning Pdf: TAM 3 – Versionshantering Pdf: TAM 4 – Arkivfunktionalitet Pdf: TAM 5 – Format för långtidslagring Pdf: TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisningar 2.0 Pdf: TAM 7 – Instruktion för digital åtkomst och digitala…

Kontakta oss

Kontakta oss Har du frågor kring TAM-Arkiv eller medlemsfrågor? Vill du beställa fram eller fråga om arkivmaterial? Har du synpunkter på profilsidorna för våra medlemmar “Med källorna”…