TAM-arkiv mobilmeny

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) bildas 1965

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) bildades 1965. Det skapades som en paraplyorganisation för de olika Föreningarna Norden. I FNF ingår Föreningarna Norden i Danmark (inklusive Sydslesvig), Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland, alltså i stort sett de självständiga stater och självstyrande områden som är representerade i Nordiska Rådet. Även Föreningen Norden på Grönland ingår formellt,…

1905. Unionen Sverige-Norge upplöses

Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 förorsakade bittra känslor på många håll i både Norge och Sverige. Det skapade också en kris för det skandinavistiska samarbetet som inte skulle få fart igen förrän det första världskrigets utbrott. Sverige och Norge hade varit i en personalunion sedan freden i Kiel 1814 då kungen av Danmark-Norge var…

Arena Norden 1995

Arena Norden startade 1995 på initiativ av Föreningen Norden. Sedan 1997 anlitas Arena Norden av Nordiska rådets svenska delegation för att vara den behjälplig med bl.a. spridande av information om det nordiska parlamentariska samarbetet….

Nordiska rådet 1952

Under efterkrigstiden utvecklades det nordiska samarbetet. Speciellt på det politiska planet togs viktiga steg. Redan innan det andra världskriget hade det kommit förslag om att upprätta ett gemensamt parlamentariskt organ för att kunna rådslå om det nordiska samarbetet. Men det var under efterkrigstiden som idén med ett speciellt parlamentariskt råd kom att förverkligas. Det var…

Ett skandinaviskt litteratursällskap bildas

Redan under 1700-talet kom de första ansatserna till ett mer intensifierat skandinaviskt samarbete. Ett exempel är att ett skandinavistiskt litteratursällskap bildades 1796. Det utgav under en följd av år en tidskrift – Skandinavisk Museum, som var avsedd att främja de litterära förbindelserna mellan de båda folken, men efter en relativt kort tid publicerade man inte…

Nordisk historieundervisning och läroböcker i historia

I en intressant bok ”Norden, nationen och historien” har historikern Henrik Åström Elmersjö undersökt hur Föreningarna Norden agerade vad gäller nordisk historieundervisning. Föreningarna var under perioden 1919-1972 tongivande aktörer vad gäller diskussionen om vad som kunde vara ett lämpligt innehåll i historieundervisningen. Upprinnelsen var att en norsk litteraturhistoriker i en artikel 1919 menade sig ha…

Föreningen Norden Bildsök

Vet du något om en eller flera bilder? Berätta för oss genom att skicka ett mail! Klicka här för att maila….

Passunionen 1952

Efter andra världskriget inleddes ett fördjupat nordiskt samarbete med syfte att integrera de nordiska staterna. Den nordiska passunionen inrättades under 1950-talet. Den 14 juli 1952 trädde ett protokoll om passfrihet i kraft, vilket innebar att nordiska medborgare åter fick rätt att resa inom Norden utan pass. Den 22 maj 1954 undertecknade regeringsföreträdare för Danmark, Finland,…

Nordvision

Nordvision är ett mediesamarbete mellan de fem nordiska public-service-bolagen Danmarks Radio, Norsk Rikskringkasting, Sveriges Television, finska YLE och Island Ríkisútvarpið (RÚB). Grönlands Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) och Färöarna Kringvarp Føroya (KVF) är associerade medlemmar. Samarbetet blev etablerat år 1959 och invigdes med en gemensam tv-sändning från Stockholm den 1 oktober detta år. Nordvisions huvuduppgift är…

Nordkalottkonferenserna

Nordkalottkonferenserna inleddes 1960 i regi av Föreningarna Norden. Nordkalotten är en väsentlig del av de arktiska regionerna i Finland, Sverige och Norge. Länderna ska ta hänsyn till Nordkalottens enorma socioekonomiska möjligheter i sina arktiska program. Man ska stöda individernas och företagens mobilitet inom regionen. Utvecklingen av öst-västliga tvärförbindelser är ständigt en aktuell utmaning för Nordkalotten….