TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Föreningen Nordens Nordkalottenkonferenser

Föreningen Nordens Nordkalottenkonferenser

Föreningarna Norden i Finland, Sverige och Norge har sedan andra världskriget haft en rad så kallade gränskonferenser där man diskuterat kulturella och ekonomiska samarbeten. År 1960 hölls den första så kallade Nordkalottenkonferensen som behandlade frågor om kommunikation, näringsliv, gränshandel, turism och kultur. Enligt egen utsago var Nordkalottenkonferenserna något av ”ett parlament för Nordkalotten”, ett forum där representanter för kommuner, organisationer, myndigheter, regeringar och press med flera kom samman. Representanter för områdets befolkning i de tre länderna bereddes tillfälle att komma med sina önskemål om hur Nordkalotten borde utvecklas ekonomiskt och kulturellt. Samtidigt med konferenserna anordnades även så kallade vänskapsveckor mellan orter på olika sidor om riksgränserna.

Konferenserna pågick varje år de första fem åren och därefter vartannat år med återkommande frågor som näringslivets villkor, ekonomiska samarbeten, arbetsmarknaden och turismens utveckling i Nordkalotten. Man upptäckte dock tidigt att de nationella gränserna satte hinder i vägen för samarbetet i regionen, och att man inte kom längre än till resolutioner. Frågan utreddes under många år och först år 1977 undertecknades en överenskommelse om gränskommunalt samarbete.

Även den samiska befolkningen diskuterades. År 1964 var ämnet ”Samekulturens framtid” på agendan under ”Aktuella kulturfrågor”. Från och med år 1970 var konferensen organiserad i en rad utskott och det sociala utskottet behandlade bland annat ”Möjligheter att utveckla samebefolkningens livsvillkor”. På den senaste konferensen år 2016 talade man istället om samerna som ursprungsbefolkning och vikten av att bevara minoritetsspråk.

 

Förslag på frågeställningar

Hur har ämnena för konferenserna förändrats över tid? Hur har konferenserna påverkat lokalbefolkningens levnadsbetingelser? Hur har samernas, minoritets- och ursprungsbefolkningarnas situation behandlats på konferenserna över tid? Har samarbetet över gränserna påverkats av konferenserna?

Arkivförslag:

A5 Nordkalottenkonferensernas presidiemöte och Nordkalottenföreningen

Litteraturförslag:

Referat från konferenser finns publicerade, se LIBRIS, biblioteksdatabasen