TAM-arkiv mobilmeny

Nio-Fem, 2024 nr 1

Intervju med Solweig Eklund Om minoriteter i arkiv Våra arkiv – en slumrande skatt TAM-Arkivs historia Intervju med Lars Carlén Vad är en tjänsteman? Till TAM, med tack » Läs som PDF

Nio-Fem, 2023 nr 2

Intervju med Stellan Beckman En schizofren klass Minnet – en gemensam historia Gräv där du står – och tjänstemännen Intervju med Majvor Massa Eriksson Vetenskapens viktiga amatörer Det förflutna – ett äventyr » Läs som PDF

Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945

Boken behandlar organisationsarbetet bland statstjänstemännen, från de första ansatserna till personalföreningar under 1800-talets sista årtionden, över föreningsbildandets stora era strax efter sekelskiftet, till det komplicerade spel kring centralorganisationsfrågoan som 1944 fick sin avslutning med det nya TCO:s tillkomst. Boken tecknar de statliga personalorganisationernas första tidsskede med detaljskärpa och bredd, och öppnar med sina omfattande statistiska…

Nio-Fem, 2023 nr 1

Intervju med Gerda Höjer-pristagaren Lisa Öberg När mötet blir digitalt Virtual reality – revolution i arbetslivet? Tekniken och känslornas byråkratisering Från skiftnyckel till dator Hur kan vi använda datakraften? » Läs som PDF

Nio-Fem, 2022 nr 2

Intervju med professor Carina Carlhed Ydhag Journalistprofessionen – då och nu Hur har lärarnas kollektiva identitet förändrats? Lika villkor? Om seglivade könsnormer i tandläkarprofessionen Professionsbyggaren Kerstin Hesselgren Arkivarier i professionens tjänst Har du hittat rätt profession? » Läs som PDF…

Nio-Fem, 2022 nr 1

Intervju med SULF:S förbundsordförande Git Claesson Pipping Forskningsfokus på tjänstemännen Saco och den svenska modellen Bokhunden kommer till Sverige Högutbildade migranter mellan privilegier och förfrämligande Kan man lida pin vid akademin? Den akademiska grytan » Läs som PDF…

Nio-Fem, 2021 nr 2

  Intervju med tulltjänsteman Stefan Fredriksson Hund på jobbet – glädespridare eller problemskapare Bokhunden kommer till Sverige Hundar och människor – två förbundna arter Ledarhunden – förr och nu Hundar på teaterscenen Hunden – vår snuttefilt »Läs som PDF  …

Nio-Fem, 2021 nr 1

Intervju med Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand Lärarnas successiva samgående Bilder av lärare i coronatider Intervju med Stig-Björn Ljunggren Högre utbildning i pandemins kölvatten En likvärdig skola? Skolsegregation – en tickande bomb » Läs som PDF…

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Interna och externa relationer 1936-1964

Forskningen om den svenska tjänstemannarörelsen är eftersatt. Få akademiska avhandlingar är framlagda och publicerade. Ett av undantagen är historien om ett av de största förbunden inom tjänstemannaområdet: Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, som idag heter Vision. Som för många andra tjänstemän kom den fackliga organiseringen igång först i slutet av första världskriget och inte förrän efter kriget formeras…

Nio-Fem, 2020 nr 2

Intervju med arbetsterapeut Marie Carlsson Facklig medlemstillströmning under coronapandemin Det nya normala – arbetslivet under och efter pandemin Kan vi vaccineras mot konspirationsteorier? Spanska sjukan speglad i Läkartidningen Vem kan vi lita på? Döden och moderniteten » Läs som PDF…