TAM-arkiv mobilmeny

Willy Preibisch – ett arbetsliv över gränser

På 1930-talet flydde Willy Preibisch från Sudetenland i dåvarande Tjeckoslovakien för att undkomma nazismen. Han hamnade till slut i Sverige, där han senare vigde sitt liv för att hjälpa flyktingar och invandrare. TAM-Arkiv bevarar hans händelserika livshistoria.

Willy Preibisch

I ett personarkiv på TAM kan man hitta en spännande berättelse! Willy Preibisch föddes 1919 i det tysktalande Sudetområdet i Tjeckoslovakien på gränsen till Tyskland. Redan mycket tidigt var han med i Rote Falken (vilket motsvarar svensk socialdemokratis barn- och ungdomsorganisation Unga Örnar). Vid 14 års ålder engagerade han sig i det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet där han blev en mycket aktiv medlem. Han engagerade sig starkt mot den gryende nazismen. Strax innan Hitler 1938 annekterade Sudetområdet lyckades Willy fly till det inre av Tjeckoslovakien, där han en tid levde i flyktingläger. Med svensk hjälp kunde han sedan ta sig till Finland. Där blev han nästan utlämnad till Tyskland när Finland 1941 inledde ett militärt samarbete med Tyskland. Men till slut lyckades han fly ännu en gång – denna gång till Sverige.

Vad hände sen? I Sverige blev Willy slöjdlärare. Han fortsatte alltså sitt politiska och fackliga engagemang i det nya hemlandet. Redan under 1950-talet blev han fackligt aktiv inom Slöjdlärarnas Riksförbund. Han förblev sedan fackligt förtroendevald under alla lärarfackliga ombildningar. Slutligen blev han kassör och ordförande i Pensionerade Lärares Riksförbund.

Men främst verkar Willy ha brunnit för humanitära frågor, integrations- och flyktingfrågor. På ett maskinskrivet papper med flera understrykningar beskriver han sin gärning. Redan tidigt – 1944-45 – arbetade han i Edsbyn i Hälsingland med finska flyktingar. Han var då föreståndare för en förläggning för sjuka barn. På 1990-talet finner vi att Willy åter engagerat sig, under en tid då nya invandringsvågor anlänt till Sverige. Denna gång är han verksam inom Röda korsets asylgrupp i Bollnäs. Av dokumenten framgår det hur Willy har engagerat sig starkt under 1980- och 90-talet. Han skriver asylansökningar, grälar på Statens Invandrarverk (SIV), delar ut kläder, skriver brev, tigger pengar och skriver till politiker.

På TAM-Arkiv finns alltså Willys personarkiv, med urklipp från tidningar, bilder, artiklar och mycket mer. Det är förmodligen någon från ett lärarförbund som fått honom att organisera, kopiera och lämna sina handlingar. Exemplet med dokumenten från Willy Preibisch visar att TAM-Arkiv har väldigt spännande, unika personarkiv som borde kunna intressera släktforskare!! På en handskriven lapp finns ett meddelande från den då åldrade aktivisten. Stilen är spretig, lite tunn och starkt nedåtlutad. Allra sist står det: ”Jag tror inte detta är något för arkivet”. Men det tror vi visst, Willy!

Ur Willy Preibisch arkivbox på TAM-Arkiv