TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkiv uppmanar våra medlemmar att protestera mot nedläggning av NAD

Sedan början av 1990-talet har den nationella arkivdatabasen (NAD) funnits. Via Svenska Arkivförbundet fick TAM-Arkiv nyligen reda på att regeringen planerar att inte tillhandahålla de ekonomiska resurser som behövs för att NAD ska kunna fortsätta att drivas.

TAM-Arkiv har tillsammans med flera andra arkiv och föreningar skrivit under en debattartikel i Svenska Dagbladet 1 maj, som kritiserar detta. Ta gärna del av debattartikeln här. Det är viktigt att fortsätta arbetet med en portal där allt skriftligt kulturarv kan få en plats och synas. Den nationella arkivdatabasen är förteckningar över vårt kollektiva minne som samlas och förvaltas av staten. En sådan sammanhållande kraft är viktigt för alla institutioner som arbetar med arkivmaterial. NAD används av forskare, journalister, släktforskare och andra. Om NAD försvinner skulle det innebära att Sverige skulle särskilja sig på ett obegripligt och negativt sätt jämfört med jämförbara länder i vår närhet.

Blottar en okunskap om NAD:s betydelse

Det är svårt att se någon annan förklaring till beslutet, än att kunskapen om NAD brister. Att konsekvenserna skulle bli små är en missuppfattning. Det har tagit lång tid att bygga upp NAD och om den läggs ned försvinner en betydelsefull källa till kunskap om delar av Sveriges kulturarv. TAM-Arkiv och många andra arkiv exporterar arkivförteckningar till NAD, vilket innebär ökad spridning av var arkiv finns förvarade. NAD fungerar också som backupper av arkivförteckningar. Det är ett sätt att säkerställa ett bättre bevarande.

TAM-Arkiv uppmanar alla våra medlemmar att uppmärksamma och protestera mot att något sådant tillåts ske.

Text: Lars-Erik Hansen, arkivchef på TAM-Arkiv