TAM-arkiv mobilmeny

Lära-känna-varandra-möte och visning för Naturvetarna

Onsdagen 14 juni var en grupp från Naturvetarnas kansli på besök på TAM-Arkiv. Gruppen hade ett avdelningsmöte här för att lära känna varandra ytterligare och diskutera gemensamma spelregler.

TAM-Arkiv fick besök av Naturvetarna.
Catrin Leio, Anna Ogenstad, Marie Norin, Erik Palmqvist, Martin Löfgren, Cecilia Thunberg och Anna Sterner arbetar alla på Naturvetarna. Här är de på besök på TAM-Arkiv.


Besök tycker vi på TAM-Arkiv alltid är trevliga. Som medlemsförbund är det en god idé att precis som Naturvetarna gjorde, boka det stora mötesrummet på TAM-Arkiv och få variation från sin ordinarie arbetsmiljö. Det är ett enkelt sätt för att få idéerna att flöda! Det här besöker blev dessutom ett sätt för gruppen att få mer kunskap om TAM-Arkivs verksamhet och på plats se vad TAM-Arkiv bidrar med för Naturvetarna och andra medlemsorganisationer. En av TAM-Arkivs arkivarier visade arkivlokalerna och berättade om verksamheten. Så vad var Naturvetarnas intryck? Jo, de tyckte att det var roligt att se arkivet. De upplevde att TAM-Arkiv ”är som ett arkiv förväntas vara: strukturerat och organiserat”. Samtidigt blev besöket en påminnelse om att det började bli dags att skicka över material igen till TAM-Arkiv.

Nyttan med TAM-Arkiv enligt Naturvetarna


Vi passade också på att fråga om vilken nytta som Naturvetarna upplever att TAM-Arkiv tillför.
─ Det är bra att material bevaras för eventuell framtida forskning och kunskap kring fackföreningar i Sverige. Bra att TAM-Arkiv finns för att kunna hitta gamla protokoll, tidskrifter, ärenden och annat. Det är skönt att vi inte själva behöver hantera arkiveringen och upprätta yta för den, avslutade besökarna från Naturvetarna.


Text: Lars Carlén