TAM-arkiv mobilmeny

Kristina Larsson om att arbeta med Sveriges läkarförbunds intressanta arkiv

På TAM-Arkiv har vi glädjen att ofta få besök av Kristina Larsson. Hon är arkivarie på Sveriges läkarförbund och det är därför hon är på TAM-Arkiv en till två dagar i veckan. Förbundets arkivmaterial finns nämligen på TAM-Arkiv. Övriga dagar arbetar Kristina på förbundets kansli. Men vad gör hon när hon är på TAM-Arkiv? – Jag ordnar och förtecknar olika arkiv för Sveriges läkarförbund, berättar hon.

Kristina Larsson, arkivarie och registrator på Sveriges läkarförbund, när hon är på TAM-Arkiv och ordnar och förtecknar.

Det finns mycket arkivmaterial för Sveriges läkarförbund – omkring 1000 hyllmeter! Att det är ett omfattande material är inte så konstigt eftersom förbundet grundades redan 1903 och består av olika delarkiv, bland annat för Läkartidningen, World Medical Association och SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening).

Arkivet speglar utvecklingen av samhället och vården

Kristina Larsson konstaterar att materialet visar viktiga händelser ur samhällsutvecklingen i Sverige.

-Det går att läsa om sådant som hur Spanska sjukan drabbade Sverige och hur det svenska sjukvårdssystemet har utvecklats. På 60-talet byggdes exempelvis många läkarhus, som var en stor förändring mot tidigare då det vanliga var att varje läkare hade sin egen mottagning, säger hon.

Andra exempel på samhällsutvecklingen som det finns mycket information om i det här arkivet är byggandet av sjukhus. Sveriges läkarförbund är och har alltid varit en remissinstans som svenska myndigheter vänt sig till, så förbundets remissvar är en annan viktig del av det här arkivet.

Många förfrågningar

Eftersom Kristina Larsson förutom att vara arkivarie även är registrator på förbundet, ser hon att det är många som gör förfrågningar för att ta del av material från arkivet. Det är framför allt forskare, studenter och författare som gör förfrågningar.

Text: Lars Carlén