TAM-arkiv mobilmeny

Johan Hakelius om arbetet med Björn Rosengrens biografi

På TAM-Arkiv finns personarkiv om flera personligheter som har haft framträdande positioner inom TCO och Saco. En av dessa är Björn Rosengren som under ett stort antal år var TCO:s ordförande. I två avsnitt av TAM-Arkivs podcast Nio till fem, kommer vi att lyfta fram personen och fenomenet Björn Rosengren och framför allt hans tid inom TCO.

Björn Rosengrens biografi skrevs av Johan Hakelius.
Så var det att skriva Björn Rosengrens biografi. Johan Hakelius berättar. Foto: Privat.


I det senaste poddavsnittet av Nio till fem är skribenten Johan Hakelius intervjuad. Både Björn Rosengren och Johan Hakelius är färgstarka personer som har förmåga uttrycka och klä sig så att det väcker uppmärksamhet. Därför är det knappast förvånande att de båda ofta lyckas få människor att lyssna till vad de för fram, men att båda ibland också väcker irritation. På en del sätt är de lika. På flera andra sätt är det däremot överraskande att det var just Johan Hakelius som fick i uppdrag att skriva Björn Rosengren biografi ”Mitt i steget”. Inte minst när man får höra vad det var som ledde fram till deras första samtal, vilket Hakelius berättar om i början av poddavsnittet.

Biografin ”Mitt i steget” är ett intressant tidsdokument över en intressant person

Boken mitt i steget är över 500 sidor. Den finns också inläst som ljudbok av skådespelaren Tomas Bolme. Biografin är ett tidsdokument som säger en hel del om hur Sverige utvecklades och förändrades under några årtionden. Den handlar om Björn Rosengrens barndom, hans väg till inflytande och hans PR-förmåga. Boken avhandlar åren inom SKTF, TCO, Socialdemokraterna, hur det var att vara landshövding i Norrbotten och åren på Kinnevik. Även hur Björns Rosengren har upplevt sina personliga kriser, inte minst den som kallats för Tabuaffären, finns beskrivet i boken.

När Johan Hakelius berättar om samarbetet med Björn Rosengren och hur han uppfattar honom, beskriver han en person som lyckats undvika att bli bitter och beskriver honom som ”barnslig i god mening”.

Det här är en intressant biografi att läsa om du vill ta del av hur en beslutsfattare som har stått i rampljuset i den svenska offentligheten under lång tid beskriver hur det var.

Text: Lars Carlén