TAM-arkiv mobilmeny

Förste hedersledamoten på 100 år

TAM-Arkiv har haft besök från Svenska Skolläkarföreningen. Lars Sernerud – pensionerad hedersledamot i föreningens styrelse – kom och lämnade ett antal arkivkartonger.

Vad är Svenska Skolläkarföreningen? Det handlar om en sammanslutning av läkare verksamma inom utbildningsväsendet. Föreningen är en associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet och samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund. Svenska Skolläkarföreningens ändamål är att främja skolhälsovårdens utveckling vad avser forskning och utbildning samt hälso- och sjukvård.

Fredagen den 24 februari kom Lars Sernerud på besök till TAM-Arkiv. Lars – som har gedigen erfarenhet från ett långt liv som barnläkare – berättade för oss om föreningens historia. Föreningen grundades 1921. Och 2021 var det alltså dags för hundraårsjubileum. Det är en liten förening, endast 300 medlemmar. Den som vill kalla sig ”skolläkare” ska ha någon av följande tre kompetenser: barnläkare, barnpsykiatriker eller allmänläkare.

Nu ingår Lars som hedersledamot i styrelsen för Svenska Skolläkarföreningen:

– Jag har blivit den första hedersledamoten som föreningen haft under sina första 100 år! berättar han.

Slutligen tittar vi lite på kartongerna. På en av dem ligger en kasse. Där ligger de allra äldsta handlingarna, från föreningens första år på 1920-talet. Materialet torde vara av stort intresse för forskare som vill fördjupa sig i skolläkarprofessionen. Det är en guldgruva som anlänt till TAM-Arkiv!