TAM-arkiv mobilmeny

Årsmöte för arkiv och bibliotek inom museisektor

Den 18 mars deltog TAM-Arkiv i ett årsmöte som berör arkivverksamheten. MABBAS grundades under museiveckan 1985 i Stockholm som en intresseförening inom Svenska museiföreningen och bar då, precis som nu, namnet Museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställdas sammanslutning, förkortat MABBAS. Samma år grundades TAM-Arkiv som vid denna tid stod för Tjänstemannarörelsens arkiv och museum. Vi blev medlemmar i Mabbas i princip från start. Det skulle emellertid dröja till år 1992 innan MABBAS etablerades som en självständig ideell förening med egna stadgar.

Föreningen är avsedd för personer som är engagerade inom arkiv, bibliotek och bildarkiv vid svenska museer och liknande institutioner.  Undertecknad har sedan ett antal år varit och är fortfarande revisor i föreningen.

Årsmötet präglades av att MABBAS är en ideellt driven organisation och i verksamhetsberättelsen för 2023 framgick att de erbjudit sina medlemmar möjligheter till professionell utveckling och inspiration inom arkiv- och biblioteksområden, samt att de främjat erfarenhetsutbyte och yrkeskontakter. En rad studiebesök arrangerades under året.

Mabbas-arkivet som innehåller program, aktiviteter, verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll från 2000 och framåt finns på deras hemsida. För att få ta del av äldre material måste man kontakta styrelsens arkivansvarige.

Lars-Erik Hansen