TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Ingenjörsresor

Ingenjörsresor

I Svenska Teknologföreningens (STF) föreningsverksamhet var studieresor – liksom hos många andra föreningar – ett återkommande inslag.

STF besökte en mängd industrier och institutioner som knöt an till ingenjörens och arkitektens arbetsfält. I bildgalleriet nedan kan du studera ett fotoalbum med bilder från STF:s besök vid Boliden och Rönnskärsverken 1937.[1]

Svenska Teknologföreningen besöker Boliden och Rönnskär 1937
Svenska Teknologföreningen besöker Boliden och Rönnskär, den 20 september 1937

Svenska Teknologföreningen besöker Boliden och Rönnskär 1937

BILDGALLERI [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

“Höstmötet den 17 — 20 sept., vari deltogo över 200 personer, var förlagt till Sundsvall med omnejd. Samling skedde vid en välkomstsupé på Hotell Knaust, under värdskap av Sundsvalls stadsfullmäktige och Sundsvalls tekniska förening.” [Läs hela skildringen] som återfinns i STF:s verksamhetsberättelse från 1937. [Läs dokumentet]

Dessa fotografier kan ses som ett fantastiskt tidsdokument! Bilderna står sig bra självständigt men kan även studeras tillsammans med annan dokumentation. Genom redogörelser från STF:s resor i texter i Teknisk Tidskrift och i föreningens verksamhetsberättelser kan man – tillsammans med fotografierna – få en känsla för vikten av resornas funktion som kontaktnäts- och kunskapsbyggare i relation till den samtida teknikutvecklingen. Bilderna väcker gärna tankar kring de herrar som med pondus figurerar på bilderna – vilka var de och vilken roll hade de i dåtidens maktstrukturer? För en nutida betraktare är kvinnor märkbart frånvarande.  Det är män som fyller föreningsposterna, håller föredrag och reser på studiebesök i rock och hatt. 

Under avdelning Organisering kan du läsa mer om bland annat Svenska Teknologföreningen och under avdelningen Arkivet finns en mängd originalhandlingar från ingenjörshistoriska arkiv att läsa direkt på webbplatsen.

 

[1] Bildalbumet samt fotografier från andra studieresor finns i den del av Svenska Teknologföreningens arkiv som förvaras i Riksarkivet i Arninge, signum SE/RA/730307/01 K I