TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Ingenjörsgruppernas organisering

Ingenjörsgruppernas organisering

År 1861 bildades studentföreningen som sedan blev Svenska Teknologföreningen och sedermera Sveriges Ingenjörer. Ingenjörer har organiserats under olika namn och – inte minst – i olika syften, från studentföreningar med stor tonvikt på socialt umgänge, till kunskapsförmedlande yrkesföreningar och fackföreningar.

Civilingenjörer vid bygget av Katarinatunneln, 1933. Bild: Stockholmskällan.
Civilingenjörer vid bygget av Katarinatunneln, 1933. Bild: Stockholmskällan.

Under tema Organisering berättar vi om ingenjörernas organisationshistoria (med fokus på Sveriges Ingenjörers föregångare). 

Svenska Teknologföreningen, STF, startade som studentförening på Teknologiska Institutet (nuvarande KTH) i Stockholm år 1861 under namnet Utilitatis Veritatisque Societas. STF, som namnet blev 1888, var den största professionsföreningen för ingenjörer under 1900-talet med en bred verksamhet.

Student- och yrkesföreningar var från början koncentrerade på att förbättra medlemmarnas studieförhållanden och frågor om ökad kvalitet runt utbildningen och fortbildning. Med involverades föreningarna i frågor som gällde arbetsplatser, anställningsförhållanden och partiell arbetsförmedling. Föreningen bistod den enskilde medlemmen med direkta råd. Något förhandlingsstöd med fackliga mått mätt gavs inte.

Facklig organisering inom tjänstemannagrupper, särskilt ingenjörer, började så tidigt som under sent artonhundratal. Vid den tiden var det lika riskabelt för de tjänstemän som ville organisera sig, som det hade varit för arbetarna när de började organisera sig.

Ingenjörers utbildningsvägar och ingenjörsutbildningar startade med industrialiseringens intåg. På KTH gavs en teoretisk teknisk undervisning på universitetsnivå. År 1915 blev civilingenjör officiell examenstitel för alla högskoleutbildade ingenjörer.

Sveriges Civilingenjörsförbund, CF startade med en interimsstyrelse 1952. 1954 sjösattes bildandet och 1957 skedde anslutning till Saco.

Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI  bildades 1941. Anslutning till Saco skedde 1967. Namnbyte skedde 1989 till Ingenjörsförbundet.

STF gick samman med CF 1974 under namnet Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF. År 1981 togs STF bort från namnet.

CF hade 101 000 medlemmar år 2005 . För att bli medlem skulle man vara eller studera till civilingenjör.

Sveriges Ingenjörer bildades 2007, då CF gick samman med Ingenjörsförbundet. Sveriges Ingenjörer är 2011 det största ingenjörsnätverket som organiserar 134 000  högskole- och civilingenjörer. Läs mer på www.sverigesingenjorer.se