TAM-arkiv mobilmeny

Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och verkar för att bevara och sprida kunskaper om Sveriges undervisningshistoria. TAM-Arkiv förvarar Föreningen för svensk undervisningshistorias arkiv. På dessa sidor presenteras föreningens verksamhet och historia. Föreningen ger ut Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Böckerna är digitaliserade och du kan läsa dem här på webben. Du kan även…

Med källorna till SSR:s historia

SSR:s historia Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet…

Med källorna till PTK:s historia

PTK:s historia Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Idén till samverkan fanns sedan tidigare. 1969 hade Svenska Industritjänstemannaförbundet (Sif), Sveriges…

Med källorna till TCO:s historia

Tjänstemännens Centralorganisation, T.C.O., bildades 1937 och omfattade fackföreningar på det offentliga området. År 1944 betraktas som starten för dagens TCO, vilket var året då Daco och T.C.O. gick samman. Offentligt och privat anställda tjänstemän blev då för första gången samlade i en gemensam centralorganisation. TCO har spelat en betydande roll inom många politikområden. Viktiga områden…

Med källorna till SLS historia

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets historia Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av t…