TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Blandaren

Blandaren

Gåsblandaren, 1939

Den än idag verksamma humortidningen Blandaren började ges ut av studenter inom Svenska Teknologföreningen år 1863.[1] Blandaren kom tidigare ut två gånger per år, som Vårblandaren respektive Gåsblandaren. Genom humorn i Blandaren – teckningarna, karikatyrerna och satiren – kommer man på ett unikt och oförmedlat sätt samtiden nära, sedd genom ögonen ingenjörsstudenternas ögon. Stilistiskt finns i teckningarna en stor spännvidd och utveckling över tid, och de ofta vackra och djärvt utförda omslagen i tidskriftens stora format återspeglar konstströmningar som kommit och gått, från jugend över modernism till 60- och 70-talets uttryck. Var tid har sin humor, genomgående har en ofta underbar absurditet präglat skämten från de allra första åren till idag, med en koppling till studenthumorns och spexens långa tradition hos teknologerna.

I högerspalten finns ett bildgalleri med några digitaliserade framsidor av Blandaren. Bland annat finns framsidorna från 1914 respektive 1939 och kanske kan det (med tanke på krigsutbrotten) vara extra intressant att fundera över bildval och formspråk just dessa år? Här finns också en förteckning över tidningens redaktion åren 1911-1963, tagen ur jubileumsnumret Blandaren 1863-1963. För dig som är intresserad finns också en kort artikel om Blandaren som publicerats i TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy 3/2009.

I STF:s arkiv hos TAM-Arkiv finns exemplar av Blandaren från tiden 1881-1969, dock med flera luckor. I arkivet finns även en från 1963 utkommen jubileumsutgåva av Blandaren 1863-1963. Tillsammans med tidskrifterna förvaras även skriften ”Blandaregubbar 1863-1911” som har samlat karikatyrer från Blandaren.  I ”Blandaregubbar” har namnen på de som avbildats antecknats med blyerts av någon på STF i efterhand. Tidskrifter som ges ut av arkivbildaren brukar ofta förtecknas under huvudavdelning B. Blandaren gavs ut under lång tid av studenter inom KTH och från 1969 av en ideell förening[2].  I STF:s arkiv har Blandaren därför räknats som inkommen handling och förtecknats under avdelning E, serie E2aa.


[1] Holmberger, Gunnar: Svenska Teknologföreningen 1861-1911. Historik utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum, Stockholm 1912, sid 18. Då hette föreningen Föreningen T.I.

[2]Nationalencyklopedin, band 3, sid 32, sökord ”Blandaren”, Höganäs 1990