TAM-arkiv mobilmeny

Varför protesterar lärarna?

Ett fotografi visar ett lärarmöte i Kungsparken i Malmö, en händelse som kallades “Malmöprotesten”. Bilden togs av Scandia Photopress och återfinns i Lärarförbundets arkiv.

Så här trevligt och lättsamt kunde ett lärarmöte arta sig under 1970-talet. Vad protesterar lärarna på bilden emot? Det får vi kanske aldrig veta. Möjliga anledningar till att man strejkade kan ha varit bristande lärarinflytande eller en försämrad arbetsmiljö; för liten erkänsla och för lite pengar i plånboken. Av sammanhanget kan vi säga en del. Fotot är från 1970, under ett årtionde fyllt av protester på arbetsmarknaden. Decenniet började med den Stora gruvstejken 1969-1970. Det var en vild strejk vid det statliga gruvbolaget LKAB och omfattade mer än 4500 gruvarbetare i Kiruna, Luleå, Malmberget och Svappavaara. Den följdes av flera vilda strejker. Under denna tid uppmärksammades arbetsmiljöfrågorna. Krav ställdes på medinflytande i företagen, ökat arbetsinnehåll och möjligheter till fortsatt lärande. Arbetstagarnas inflytande över arbetet betonades alltså och MBL (Medbestämmandelagen) sjösattes 1976. Även andra viktiga arbetsrättsliga lagar trädde i kraft under denna tid såsom LAS (Lagen om anställningsskydd) och FML (Förtroendemannalagen). År 1971 utspelades också Almstriden i Kungsträdgården i Stockholm. En tid av ifrågasättande…