TAM-arkiv mobilmeny

Svarta katter och vita lögner

TAM-Arkiv har deltagit i en konferens ”Välfärd för vem?” Om arbetsvillkor inom omsorg och gig 6-7 oktober 2022 på Arbetets museum i Norrköping. Ett spännande inslag var sociologen David Redmalms forskning och hans föredrag på konferensen om ”Svarta katter och vita lögner: Social robotik i demensvården”.

Redmalm berättade att det blivit ett vanligare inslag i äldreomsorgen att använda katt- och hundrobotar. Robotarna kan imitera djurens läten och rörelser. Alltså kan de användas för att lugna och avleda användare. Samtidigt ställer det vissa etiska frågor på sin spets: enligt Statens medicinsk-etiska råds riktlinjer får nämligen vårdgivare inte vilseleda patienterna om robotarnas egenskaper och kapacitet, eftersom det då gör det omöjligt för patienterna att göra ett informerat ställningstagande när de erbjuds att använda robotar. Den pågående studien har dock visat att det är vanligt att vårdgivare talar om och hanterar robotar som om de vore verkliga hundar och katter. Redmalms forskning visar att det kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan sanning och lögn eftersom personalens agerande ofta handlar om att bekräfta vårdtagarens upplevelser. Därför diskuterade Redmalm alternativa sätt att förstå det som händer i interaktionen mellan vårdtagare, vårdgivare och robot. Intressanta insikter alltså!

Svart robotkatt

Robotkatter används inom äldreomsorgen. Foto: Alice Öberg.

David Redmalm