TAM-arkiv mobilmeny

Sparbankens tidiga år

Den senaste tiden har TAM-Arkiv ägnat tid åt transkribering av ljudinspelningar. I det här fallet handlar det om intervjuer med fyra pensionerade före detta sparbanksdirektörer i Skåne. Intervjuerna är från mitten av 1980-talet och handlar om hur de startade sin yrkeskarriär inom bankväsendet på 1930-talet. TAM-Arkiv hoppas hitta någon samarbetspartner för att framöver ge ut yrkesminnen baserade på detta material.

Skåne var sannolikt Sveriges sparbankstätaste område under 1920-1950. I universitetsstaden Lund, där en av de intervjuade f.d. bankdirektörerna jobbat, fanns upp till 15 sparbanker. Man kan säga att sparbankerna i Skåne gick från mångfald och tävlan till konsolidering och monopol på flera fronter. Detta skedde parallellt med ett kraftskifte från bönderna, som dock fortfarande satt i styrelsen, till mer av entreprenörer, akademiker och yrkestjänstemän, lokalpolitiker och föreningsmän.

Finansförbundet är medlem i TAM-Arkiv och förbundets i dag verksamma medlemmar känner sannolikt igen sig gällande utveckling inom bankvärlden.