TAM-arkiv mobilmeny

Nytt nummer av Nio-Fem ute!

Ett nytt nummer av Nio-Fem har kommit ut! Artiklar om släktforskning, gräv där du står, tjänstemannaskildraren Hans Botwid och mycket annat. Spännande texter och fina illustrationer utlovas! Läs mer: https://tam-arkiv.se/wp-content/uploads/2023/10/Nio-Fem_nr-2-23_WEBB_NY.pdf

Fri forskning – vad är det? Handlar det bara om akademisk forskning? Och är inte den forskningen redan fri…? Det går att hävda att det redan finns en vetenskaplig frihet: akademiska forskare kan välja sina egna forskningsområden. Samtidigt är de begränsade av sin ämnesdisciplin och de rön som gjorts tidigare. Många gånger finn också maktstrukturer att ta hänsyn till.

Det föreliggande numret av tidskriften Nio-Fem handlar om fri forskning i en annan mening. Det nya numret vill belysa den forskning som bedrivs – och har bedrivits – utanför universitet och högskolor. Denna forskning är viktig därför att – även om majoriteten av TAM-Arkivs besökare är akademiska forskare och studenter – har institutionen alltid besökts av ”amatörer”, i form av släktforskare, personer som är intresserade av sitt yrkes historia eller de som helt enkelt vill besöka oss (ut förordet)