TAM-arkiv mobilmeny

Gerda Höjers pris delades ut i TCO-huset

Måndagen den 22 april 2024 delades Gerda Höjer-priset ut för sjunde gången. I år gick det av stapeln i TCO-huset i Stockholm med forskningsrådet och andra intressenter närvarande.

Gerda Höjer (1893 – 1974) var en av 1900-talets mest framträdande och framgångsrika fackliga ledare. Som sjuksköterska främjade hon sitt yrkesområde. Mer om henne finns att läsa på TAM-Arkivs hemsida: Gerda Höjers pris – TAM-Arkiv

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne utdelas för att belöna forskning som uppfyller följande kriterier:

  •  Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar
  •  Hög vetenskaplig kvalitet
  •  Tillgänglighet för en bredare läsekrets

Gerda Höjer-priset instiftades 2017 av TAM-Arkivs forskningsråd och utdelas årligen. Förutom ett diplom med en motivering får pristagaren 25 000 kronor.

Ekonom-historiker Lovisa Broström tilldelades denna dag 2023 års Gerda Höjer-pris för sin studie; Medelklassen. 200 år i samhällets mitt.

TCO:s ordförande Therese Svanström och pristagare Lovisa Broström

TCO:s ordförande Therese Svanström inledde eftermiddagen med att berätta att TCO-styrelsen fått Lovisa Broströms bok i julklapp. Hon pratade om det breda samhällskontraktet där TCO-förbundets medlemmar i sina yrkesprofessioner i många delar utgör samhällsbärare. Att förenas i en känsla av trygghet om man till exempel blir arbetslös gynnar såväl individer som samhälle.

Ekonom-historiker Lovisa Broström

Hur man definierar medelklassen och alla olika benämningar i anslutning till begreppet såsom tjänstemannarörelsen, löntagare osv var en frågeställning som följde även under Lovisa Broströms efterföljande föredrag utifrån hennes bok på ämnet medelklassen. Efteråt konstaterade TAM-Arkivs chef tillika forskningsrådets ordförande Lars-Erik Hansen att boken ger uppslag till nya reflektioner och diskussioner.

Forskningsrådets ordförande tillika TAM-Arkivs chef Lars-Erik Hansen kommenterar föredraget

Med några ord om bakgrunden till priset överlämnade TAM-Arkivs styrelseordförande Anders Tihkan ett diplom tillsammans med professor Anna Götlinds bok om Gerda Höjer.

TAM-Arkivs styrelseordförande Anders Tihkan överlämnar priset till Lovisa Broström

Dagen avslutades med kaffe och fortsatta samtal i ämnet.

Text och foto: Anna Lundkvist