TAM-arkiv mobilmeny

Frukostmöte med Föreningen Norden

Föreningen Norden är medlemmar i TAM-Arkiv. Därför deltog två medarbetare i Föreningen Nordens lanseringsevent för publikationen Nordperspektiv. Den nya boken vill belysa vikten av mellanfolkliga utbyten kring samhällsutmaningar i Norden. Temat för i år är den gröna omställningen i norra Norden. Föreningen Norden vill inspirera fler att ingå i nya mellanfolkliga samarbetsformer kring angelägna samhällsutmaningar. Mötet var mycket intressant med flera talare och spännande diskussioner!