TAM-arkiv mobilmeny

Förlossningsinstrumentets historia

Från 1829 fick de svenska barnmorskorna utbildning i att använda förlossningsinstrument. Rättigheten att använda sig av förlossningstången var unik internationellt sett och tången fick ett starkt symbolvärde för den svenska barnmorskekåren.

Det var en engelsk läkare av franskt ursprung – Peter Chamberlen (1560-1631) som uppfann förlossningstången. Den förblev en hemlighet inom familjen i över ett sekel , innan instrumentet blev allmänt känt. Det är troligt att förlossningstången förbättrades efter hand. Men – som sagt – den tekniska uppfinningen kom inte alla till del förrän långt efter Peter Chamberlens död…

Förlossningstänger var de vanligaste instrumenten vid komplicerade förlossningar. De svenska barnmorskorna utförde ca 1000 tångförlossningar per år under tiden 1886-1903. De flesta gjordes på landsbygden.

Förlossningstänger konstruerades först i England på 1600-talet och utvecklades sedan i många olika former de kommande århundradena. Den största svenska samlingen finns på medicinhistoriska museet i Uppsala.