TAM-arkiv mobilmeny

Folkhögskolornas verksamhetsberättelser i digitaliseringsprocess

TAM-Arkiv är med jämna mellanrum med i olika projekt för att främja forskning och öka kunskaperna om våra medlemmar. I ett av dessa stod lärarna i centrum. Projektet handlade om att skanna samtliga verksamhetsberättelser från Folkhögskolor och göra dessa tillgängliga digitalt. Mängden material som skannades uppgick till totalt cirka 80,000 uppslag.

Kurs i nordiska frågor på Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro 17-18 april 1948. Foto: Okänd

En av TAM-Arkiv upphandlad skanningsleverantör utförde omvandlingen av dokumenten till digitala OCR-tolkade filer. Originaldokumenten är åter på TAM-Arkiv och insorterade i rätt ordning. Linköpings universitet har fått de skannade filerna. Ambitionen från deras sida är att göra något som liknar redan befintliga kataloger med material: https://ep.liu.se/databases/fhdb/search.aspx

Visingsö folkhögskola, Lundgrenska. Aulan. Foto: Okänd.

Ännu är inte det skannade materialet fullt ut tillgängligt. Det tar tid att paketera innehållet, få det sökbart och använt. TAM-Arkiv kommer att bidra till att kunskap om detta material fortlöpande sprids till en intresserad allmänhet.

Sommarkursen på Fornby Folkhögskola 1947. Foto: Okänd.

Nedanstående fil visar en rad fotografer som kan användas i anknytning till ovanstående meddelande:

Folkhögskolan – Lärarnas Historia (lararnashistoria.se)

Text: Lars-Erik Hansen