TAM-arkiv mobilmeny

Folk och försvar

TAM-Arkiv bevarar Folk och försvars arkiv. Eftersom organisationen nyligen – den 8-10 januari – genomfört en rikskonferens i Sälen kan det kanske vara på sin plats att påminna om dess historia.

Folk och försvar grundades 1940, alltså under andra världskriget. Den tyska krigsmakten tycktes då oemotståndlig. Sveriges grannländer Danmark och Norge hade invaderats och Finland var i krig med Tysklands allierade Sovjetunionen. Många i Sverige ansåg att risken för en invasion var överhängande. Detta var bakgrunden till att Folk och Försvar bildades. Det skedde den 12 juni 1940.

Grundare var fackföreningsrörelsen, arbetsgivarföreningen, kooperationen, idrottsrörelsen och givetvis frivilligorganisationerna. Meningen var att stärka folkförankringen genom att öka intresset för säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap.

Sedan 1946 arrangerar Folk och Försvar en rikskonferens i fjällmiljö. Detta år arrangerades alltså en konferens i Sälen den 8-10 januari. 350 deltagare och 60-70 talare deltar under tre dygn för kunskapsspridning, samtal och debatt. De som deltar är politiker, aktiva inom organisationer, fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter.