TAM-arkiv mobilmeny

Fara för demokratin?

Är demokratin I Sverige hotad? Git Claesson Pipping – tidigare förbundsdirektör på SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) – vill upplysa om att hot mot forskare kan ses som ett hot mot demokratin.

Git Claesson Pipping intervjuas av Leif Jacobsson från TAM-Arkiv (se nedan)

SULF är en av TAM-Arkivs medlemsorganisationer. En av SULF:s viktigaste frågor är hotet mot den akademiska friheten. Enligt Git är den är hotad på två sätt: den är hotad dels genom att det finns politiska partier som driver uppfattningar om vilken forskning som borde bedrivas och inte borde bedrivas, dels genom att det finns grupper och individer som hotar forskare. Frågan berör också demokratin:

  • Demokrati kräver fri press, fria domstolar och fria universitet! Säger hon när TAM-Arkiv intervjuar henne.