TAM-arkiv mobilmeny

Fackligt på vers

Här på TAM-Arkiv finns några personarkiv bevarade. Ofta handlar det om personer knutna till det fackliga arbetet inom olika förbund.

En sådan är Birgitta V. Persson som, efter ett års praktik på börsgolvet, i juni 1970 blev Sveriges första kvinnliga auktoriserade börsombud. Därmed bröts det långvariga manliga monopolet.

Birgitta V. Persson verkade som fackligt aktiv inom Svenska Bankmannaförbundet, SBmf, i dag Finansförbundet, från 1970-talet. Under tiotalet år på 1980-talet satt hon som vice ordförande. På TAM-Arkiv finns handlingar med material rörande kongresser, förhandlingar, utskott och kommittéer, Birgittas föredrag, uttalanden och egna anteckningar.

Även hennes internationella engagemang finns samlat i personarkivet.

Pins från Birgitta V. Perssons internationella arbete
Birgitta V. Perssons vers från Finansförbundets kongress 2020

Som namnet antyder är ofta delar av materialet i personarkiv mer personliga i form av anteckningar, medan annat kan bestå av kopior av allmänt förbundsmaterial. Bland Birgitta V. Perssons anteckningar upptäcktes denna fyndiga vers med reflektioner under en kongress hon deltog i år 2000. Också det av värde för eftervärlden.

Text: Anna Lundkvist