TAM-arkiv mobilmeny

Facklärargodis

Vill du smaka facklärargodis från – typ – 1980-talet? Bland TAM-Arkivs samlingar finns reklam-godis från Svenska Facklärarförbundet (SFL) – ett fackförbund som existerade mellan 1948-1991!

Svenska Facklärarförbundet grundades, som det sista av lärarförbunden inom TCO, den 31 augusti 1948. De stora lärargrupperna inom läroverket och folkskolan var tidigt organiserade. Vid sidan av dessa grupper undervisade i allt högre grad facklärare i övningsämnen, såsom teckning, slöjd, musik, gymnastik och hushållsgöromål. Dessa lärare bildade också relativt tidigt egna organisationer för att förbättra ämnenas ställning och den egna lönen.

Det var dessa mindre ämnes- och yrkesförbund gick 1948 samman till Svenska Facklärarförbundet. Med tiden växte medlemsantalet och det ledde till ökade krav på en mer enhetlig organisation. Under 1970- och 80-talen diskuterades också samgående med Svenska Lärarförbundet (SL). Efter 17 års utredande och förhandlingar togs 1988 beslutat beslutet om samgående. Detta ledde till att Lärarförbundet skapades 1991.

Godiset nådde TAM-Arkiv med en leverans från Lärarförbundet i somras. På godiset står ”SFL” och ”Lära hela livet”. Trots att det är från en fjärran tid ser det ju ut som godiset är från igår…

(Information om Svenska Facklärarförbundet hämtad från hemsidan ”Lärarnas historia”).