TAM-arkiv mobilmeny

Fackförbundet Sveriges lärare

Året 2022 lider mot sitt slut. Infriades våra önskningar eller till och med löften? Kanske reflekterar någon över hur det blev, vad som kan bäras vidare och utvecklas kommande år och vad som bör lämnas därhän. Att nya saker kommer att se dagens ljus står dock klart. Det är ju allt det som händer år efter år som skapar historia där delar av den landar i våra arkiv.

Något som utvecklats, formulerats och tar sin början vid årsskiftet är fackförbundet Sveriges lärare, en sammanslagning av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Ett annat nytt förbund bildas också, Sveriges skolledare som är ett samgående mellan Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Allt detta medan studenter sitter på TAM-Arkiv och läser yrkesminnesinsamlingar från lärare av olika slag.

Liksom inom många fackförbund har lärarna grupperat sig på otaliga sätt genom tiderna med parallella grenar. När det begav sig tänkte de nog inte på vilken blandskog de nu berikat arkiven med. Även om det framledes planteras på samma ställe i form av Sveriges lärare finns rötterna kvar i det äldre materialet.

På sidan 12 i nr 1 2021 av tidskriften NIO-FEM, som finns att läsa på TAM-Arkivs hemsida, kan du få reda på mer om vad som föregick sammanslagningen till Sveriges lärare i artikeln ”Lärarnas successiva samgående” av Anders Kjellberg.

Nio-Fem_nr 1-21_webb.pdf (tam-arkiv.se)