TAM-arkiv mobilmeny

Ett ”hybridmöte” på TAM

TAM-Arkivs forskningsråd har besökt vårt arkiv! Under pandemin träffades rådet endast för digitala möten. Den här gången träffades medlemmarna för ett s.k. ”hybridmöte” – vissa på Zoom, andra fysiskt.

TAM-Arkivs forskningsråd samlas två gånger om året till möten. De avhandlar då forskningsfrågor med anknytning till arkivet. Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper. Under åren har forskningsrådet betytt en hel del för att sprida kunskapen om arkivet, bidragit med texter till antologier, haft ansvaret för det s.k. Gerda-Höjerpriset och mycket mer.

Måndagen den 9 oktober var det alltså dags igen. Ett antal av ledamöterna hade kommit till arkivet från skilda delar av landet, medan andra deltog digitalt – ett s.k. ”hybridmöte” således. Först avhandlades ett antal frågor bl.a. kring TAM-Arkivs skriftserie och tidskriften Nio-Fem. Sedan följde en lunch tillsammans med personalen följt av ett föredrag av Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Forskarrådet och personalen på TAM närvarade (fotot ovan är från Björcks föredrag). Det blev en intressant föreläsning om olika professioners utveckling med särskilt tonvikt på ekonomutbildning som den bedrivits på Handelshögskolan. Björck har nyligen givit ut en bok med titeln Vetenskap och affärer: ekonomutbildningens akademisering speglad i Handelshögskolans bana genom 1900-talets första hälft. Boken kommer också att recenseras i nästa nummer av tidskriften Nio-Fem (nr 2, 2023). Efter föredraget följde en frågestund och en spännande diskussion om professionsforskning, ekonomiutbildningen och Handelshögskolans utveckling.

På mötet beslöts att forskningsrådet även framgent ska träffas fysiskt och att det ska ske på våren. Ett föredrag ska också hållas med ett innehåll som intresserar våra medlemsorganisationer. Planerna är att detta årliga föredrag ska hållas i någon av medlemsorganisationernas lokaler, så att människor utanför TAM kan delta. Våra medlemsorganisationen ska alltså – i högre grad än hittills – få glädje av arbetet inom TAM-Arkivs forskningsråd. Och få möjlighet att träffa dem personligen. Det ser vi fram emot!