TAM-arkiv mobilmeny

Ergonomi i de hybrida lösningarna

Jan-Erik Ståhl. Foto: Pia Ståhl.

Jan-Erik Ståhl, ergonom och arbetsmiljökonsult, var en av föredragshållarna på konferensen Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen den 27-28 september. TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson deltog på konferensen som arrangerades av Arbetsmiljöforum by Metodicum. Jan-Eriks devis är att ”var och en ska bli sin egen ergonom” (han presenterades dessutom själv som en man med ”svart bälte i ergonomi!). Det vanligaste och största problemet är nämligen bristen på kunskap och utan kunskap kan man inte ta ansvar. Varje människa är dessutom unik så det krävs olika lösningar för var och en, betonade Jan-Erik. Men omväxling och rörelse är viktiga faktorer för alla människors välmående, liksom att undvika stress. Man behöver inte sitta rak som en pinne i stolen hela tiden när man jobbar, påpekade Jan-Erik också. Arbetar man t.ex. stående halva tiden, kan man variera sittställningen. Kanske sitta i en soffa och skriva eller ligga ner och läsa.

Jan-Erik såg i grunden positivt på att människor numera – i ökad utsträckning – kan påverka var de jobbar. Dagens hybrida arbetsliv ger nya möjligheter. Stressen – och därmed risken för smärta – kanske minskar om arbetstagarna själva får välja när, var och med vem de ska arbeta. Men det ställer nya krav på arbetstagarna också. Jobbar man hemifrån och inte har tillgång till ett höj- och sänkbart bord bör man t.ex. hitta nya kreativa lösningar för att kunna variera mellan att stå och att sitta. Kanske genom att stapla böcker på varandra, inhandla ett nytt bord eller på annat sätt skapa möjligheter till variation. Jan-Eriks föredrag gav många insikter alltså!

Av: Leif Jacobsson