TAM-arkiv mobilmeny

Den globala TCO-loggan

Hur kommer det sig att TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt? I boken ”Global standard” berättar Per Erik Boivie om den märkliga historien bakom succén.

Per Erik Boivie. Källa: Wikipedia commons

Hela historien började under tidigt 1980-tal. Under den tiden började TCO förstå vilken viktig roll persondatorerna skulle spela i framtidens arbetsliv. Hösten år 1982 diskuterade TCO:s datorgrupp möjligheten att börja produkttesta bildskärmar. Anledningen var att ett ökande antal av TCO:s medlemmar hade börjat drabbas av belastningsskador och synproblem efter att ha arbetat många timmar framför bildskärmar. 1986 utvecklade TCO bildskärmsprovaren, en checklista som det möjligt för användare att utvärdera hur ergonomiskt anpassade deras egna skrivbord och bildskärmar var.

I början av 1992 startades sedan TCO:s utvecklingsenhet i samarbete med Naturskyddskyddsföreningen, Nutek och Semko. Då skapades den första generationen av TCO Certified. Den första generationen godkända datorer inkluderade krav på elektromagnetiska fält, energieffektivitet och el- och brandsäkerhet. År 1995 kom nästa generation av TCO Certified och då förstärktes miljökraven ytterligare. Sedan dess har en ny generation av Certified släppts vart tredje år. TCO-certifieringen medverkade starkt till att profilera Sverige som ett ledande IT-användarland. En drivande kraft var en enskild starkt engagerad person – Per Erik Boivie. Boken ”Global Standard – hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt” är Per Erik Boivies egen berättelse om sitt engagemang för en god och användaranpassad datorarbetsmiljö. Boken visar hur en idé kan få stort genomslag. Idag finns TCO-loggan på miljontals bildskärmar över hela världen. (Källa Wikipedia).