TAM-arkiv mobilmeny

Besök av ergonom

Vad kan vi lära oss av en professionell ergonom? TAM-Arkiv har haft besök av ergonom Sabina Holming som tittat på vår arbetsplats och undersökt arbetsmiljön. Många nya insikter fick vi med oss!!

Det behövs ergonombesök på en arbetsplats från tid till annan. Ergonomi handlar om hur man kan anpassa arbete och miljö till människors behov och förutsättningar. Sabina Holming visade sig vara skicklig på sitt område. Hon gick igenom sådant som medarbetarnas arbetsställning, ljudförhållanden och betydelsen av belysning och klimat.

Det är viktigt att sitta rätt, variera ställning och växla mellan sittande och stående. Det är också viktigt att röra sig mellan varven. Även belysningen är viktig för ett gott arbetsresultat. Samtidigt är de psykosociala faktorerna av stor betydelse. Alla medarbetare – inte endast ledarskapet – har ansvar för en god arbetsmiljö. Det är av stor betydelse att utse arbetsmiljöombud och facklig representant på en arbetsplats.

Sabina Holming har varit aktiv som ergonom sedan 1990. Hon arbetar numera på Avonova som är en av Sveriges ledande företagshälsoföretag som erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Under hennes besök på TAM var det flera medarbetare som fick nya insikter och tankeställare. Regelbundna ergonombesök är av värde!