TAM-arkiv mobilmeny

2023 års Gerda Höjer-pris tilldelades ekonom-historikern Lovisa Broström

Förra året tilldelades ekonomhistorikern Lovisa Broström 2023 års Gerda Höjer-pris för sin studie; Medelklassen. 200 år i samhällets mitt. Hon undersöker och diskuterar olika teorier om vad medelklassen var och är. Begreppet har skiftat under årens lopp. Speciellt intressant blir hennes skildring och analys av hur tjänstemännen under 1900-talets första hälft blev synonymt med medelklassen, för att sedan ersättas av ett annat begrepp, löntagare. Hon ger sig in i en dagsaktuell debatt om att skapa en ny allians mellan arbetare och tjänstemän, en allians som tog form efter andra världskriget och som utgjorde en hörnsten i det svenska välfärdsbygget. Studien har stora möjligheter att få genomslag utanför den akademiska världen, vilket är ett av prisets kriterier.

En tillställning arrangeras i samband med TAM-Arkivs forskningsrådsmöte måndagen den 22 april 2024. Då kommer Lovisa Broström att presentera sin forskning om den svenska medelklassen. I början av mars skickas en inbjudan och ett utvidgat program ut till våra medlemsorganisationer och särskilt inbjudna.