Månadens dokument oktober 2014: Ett tjänstemännens arkiv och museum bildas

Månadens dokument i oktober är hämtade ur TAM-Arkivs eget arkiv för institutionen – och det är inte utan anledning. Vi firar nämligen 30 år sedan TAM bildades den 2 oktober 1984 för att möta behov och önskemål kring arkiv och forskning för tjänstemannarörelsen.

Subscribe to Arkivarie