TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Yrkesofficersminnen

Yrkesofficersminnen

Dokumentation utförd under: 1995 till 1995

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1999

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

I Officerstidningen 1/1995 efterlyste Lars Håkan Svensson en yrkesminnesinsamling från ORF-området. Detta föranledde att Arne H. Eriksson och Annelie Johansson vid TAM-arkiv kontaktade ORF under februari 1995 och föreslog ett samarbete dem emellan för att säkra ett insamlande av officersminne.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Officerarnas Riksförbund (ORF).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Med anledning av det förestående bildandet av ett gemensamt officersförbund och ORFs upplösning ansåg man att ett dokumenterande av ORF medlemmars yrkesminnen skulle utgöra en viktig del i författandet av ORFs historia. Vidare var man intresserade av att se hur officerarna själva såg på tidigare och eventuellt framtida minskningar av försvaret.

Material från undersökningen:

18 stycken yrkesminnen och 8 stycken fotografier.

Övrigt: 2 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11