TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Yrkesminnesinsamlingar – lista

Yrkesminnesinsamlingar – lista

Genomförda dokumentationsprojekt 1985 –

1985 | Insamling av kommunal- och industritjänstemäns minnen i samarbete med Nordiska museet, SKTF och SIF.

1986 | Insamling av bankmannaminnen, i samarbete med Finansförbundet.

1987 | Insamling av statstjänstemäns, handelstjänstemäns, apotekstjänstemäns och teaterfolks minnen, i samarbete med Nordiska museet samt ST, Teaterförbundet, HTF och ATF.

1988 | Intervjuer med kommunaltjänstemän på Nacka stadsarkitektkontor.
Intervjuer plus en fotodokumentation av två sjuksköterskor, i samarbete med Vårdförbundet.

1989-1990 | Dokumentation av Folkoperans uppsättning av Hoffmans äventyr, i samarbete med Musikmuseet, Dansmuseet och Drottningholms Teatermuseum.

1990 | Insamling av socialsekreterarminnen i samarbete med Arbetets museum och SKTF.
Insamling av danspedagogminnen.

1991 | Intervjuer med socialsekreterare i samarbete med SKTF och Arbetets museum.

1992 | Intervjuer med arbetslösa tjänstemän.
Insamling av fartygsbefälsminnen, i samarbete med Svenska fartygsbefäls-förbundet.
Intervjuprojekt där SIF-seniorer intervjuade forna kolleger över hela landet.
Insamling av yrkesminnen från kontorsyrkes-grupperna, ett samarbetsprojekt mellan TAM och SIF, HTF, ST, SKTF, FCTF, SBmf och SSIO.
Insamling av förskollärarminnen i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets museum.

1993 | Insamling av arbetsförmedlarminnen i samarbete med ST-AMS och Arbetets museum.

1994 | Intervjuer med kommunaltjänstemän på Nacka miljö- och stadsbyggnadskontor. En uppföljning av dokumentationen från 1988.
Insamling av trafiklärarminnen i samarbete med HTF.
Insamling av studerandeminnen i samarbete med TCOs studeranderåd.

1995 | Insamling av klassresenärers minnen, i samarbete med Arbetets museum och 13 medlemsförbund: Finansförbundet, Farmaciförbundet, SFHL, FCTF, FTF, HTF, SIF, SJF, SKTF, Lärarförbundet, SPF, SLF och ST.
Insamling av officersminnen i samarbete med ORF.

1998 | Insamling av lärarminnen i samarbete med Lärarförbundet och Nordiska museet. Insamlingen ingick i ett samarbetsprojekt där lärarminnen samlades in även i Finland, Estland och Lettland.
Insamling av tullares och kustbevakares minnen i samarbete med Tull-Kust.

1999 |  Insamling av förtroendevaldas minnen i samarbete med ST och Nordiska museet.

2001 | Insamling av musiklärares minnen i samarbete med Musikmuseet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK.
Insamling av journalisters minnen i samarbete med Svenska Journalistförbundet och Arbetets Museum.

2002 | Insamling av kvinnliga kontoristers yrkesminnen i samarbete med Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm (KKF).
Insamling av minnesberättelser och dagböcker från anställda inom den petrokemiska industrin i Stenungssund. Samarbete med Bohusläns museum.

2003 | Insamling av mellanchefers yrkesminnen i samarbete med Arbetets museum och Tekniska museet.

2004 | Insamling av kuratorers yrkesminnen i samarbete med Akademikerförbundet SSR.

2005 | Insamling av polisers yrkesminnen i samarbete med Polisförbundet, Polismuseet, Arbetslivsinstitutet Syd och Arbetets museum.

> Fakta om dokumentationen

2007 | Insamling av registratorers yrkesminnen i samarbete med Arkivrådet AAS, SKTF och ST.

2008 | Insamling av brukstjänstemäns yrkesminnen i samarbete med Arkivrådet AAS, SKTF, ST och TAM-Arkiv.

2009-2010 | Dietisters yrkesminnen. Insamling av dietisters levnadsminnen i samarbete mellan Dietisternas Riksförbund, Naturvetarna och TAM-Arkiv.

 

Skapad 2012-05-31