TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster betalas via rörliga medlemsavgifter utöver den fasta medlemsavgiften. De rörliga medlemsavgifterna ska endast täcka de kostnader TAM-Arkiv får för att utföra ett specifikt arbete.

Rådgivning inom områdena informationsförvaltning och arkivhantering.

Förtecknande, ordnande, gallring

• Förteckning av arkiv.
• Ordningsarbete av traditionellt arkivmaterial, ex. bortplockning av gem, plastfickor och liknande.
• Mottagande av gallringsbart arkivmaterial. I undantagsfall tas gallringsbart material emot mot en extra leveransavgift.

Digital arkivmaterial

• Enklare formatkonvertering av inkommet digitalt arkivmaterial i samband med leverans. Se <digitala leveranser>.
• Inläsning av levererat digitalt arkivmaterial till filserver med backup.
• Löpande vård och kontrolläsning av levererat digitalt arkivmaterial på filserver.
• Digitalisering av C-ljudband, VHS-kassetter och fotografier (papperskopior). Läs mer <här>.

• Utställningsprojekt.
• Presentation av olika yrkesgrupper och deras fackliga verksamhet i separata större web-projekt såsom Lärarnas historia. Se <tidigare web-projekt>.

Fotografier

• Scanning av fotografier från arkivdepån till böcker, broschyrer, web-platser och liknande. Läs mer <här>.
• Registrering av scannade fotografier i bilddatabasen Pictor. Läs mer <här>.

Försäljning av arkivmaterial

Beställ arkivmaterial. Försäljning av arkivkartonger (> 25 st. arkivkartonger/år) och annat arkivmaterial.