TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Teknisk Tidskrift i arkivet

Teknisk Tidskrift i arkivet

Teknisk Tidskrift som var Sveriges ledande tekniktidskrift är en unik källa för den som vill få inblick i vår teknikhistoria. Här rapporterade man bland annat om vetenskapliga och tekniska upptäckter (både i Sverige och internationellt), debatterade aktuella frågor och publicerade en stor mängd vetenskapliga artiklar och uppsatser.  Den rikt illustrerade tidskriften innehåller även en mängd ritningar.

Teknisk Tidskrift är också en utmärkt kunskapskälla för dig som vill veta mer om Svenska Teknologföreningen och dess fackavdelningars/yrkesföreningars verksamhet. Löpande rapporteras relativt ingående om föreningens verksamhet – exempelvis kan man återfinna både de årsvis sammanfattade verksamhetsberättelserna eller läsa vilka föredrag och studiebesök man ägnat sig åt på sistone. Jubileumsår (föreningen bildades 1861) kan längre historiker eller liknande återfinnas i tidskriften, exempelvis utkom 1936 ett specialnummer som festskrift till Svenska Teknologföreningens 75-årsjubileum. 1896 publicerade Teknisk Tidskrift ett extra häfte (inbundet band) i samband med tidskriftens 25-årsjubileum. Även 1945 ingick en historik över själva tidskriften för åren 1870-1945 samt en sammanställning över tidskriftsledning 1871-1945.

I högerspalten finns ett antal digitaliserade exempel ur Teknisk Tidskrift. Här finns bland annat exempel på den föreningsinformation som löpande rapporterades i tidskriften, på tryckta föredrag, artiklar, illustrationer och ritningar.  Det kan vara nog så spännande att läsa notiser ur tidskriften – se gärna exemplet från tidskriftens första nummer 1871. Där kan vi både få information om vad analyser av ”kommunisternas antändningsämnen” visat liksom vad man kan använda blandning av galla från nötkreatur, lut från en tvålkokare, terpentin och piplera till! Eller varför inte läsa meningsutbytet utifrån diskussionsämnet ”vilken framtid kan gasbelysningen anses hafva med hänsyn till den elektriska belysningen såsom konkurrent?” som behandlades vid ett Svenska Teknologföreningen möte 1880 (Föreningsinformation 1880). I högerspalten kan du även läsa utdrag ur ett antal kortare historiker om Teknisk Tidskrift.

Teknisk Tidskrift har ännu inte förts in i arkivförteckningen men tidskriften finns hos TAM-Arkiv i löpande huvudupplaga från hela utgivningstiden 1870-1977. Teknisk Tidskrift har bundits in årsvis. De år tidskriften varit uppdelad på en allmän upplaga respektive häften för de olika fackavdelningarna har dessa inbundits i separata band. De flesta år har tidskriften en mycket användbar innehållsförteckning (över ämnesord, namnregister/författare och bokrecensioner). För åren 1871-1892 finns även ett separat utgivet (och inbundet) sökregister över ämnesord samt författare till texter i Teknisk Tidskrift årgång 1-22 (1871-1892): Hoffstedt, W.: Sak- och namnregister till Teknisk Tidskrift årgångarne 1 till och med 22, Stockholm 1896. Ämnesorden/sakregistret hänvisar även till illustrationer och ritningar. Det finns också separata innehållsregister för tidskriften åren 1944-1958.

Projekt Runeberg har digitaliserat ett antal hela årgångar av Teknisk Tidskrift för åren 1871-1872, 1931-1934. Dessa årgångar finns tillgängliga på Projekt Runebergs webbplats.

Vill du veta mer om Teknisk Tidskrift? Under tema Organisering finns ytterligare en artikel om tidningen.