TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ TAM-Arkiv representerat på Folkrörersernas Arkivförbunds konferens 20-21 maj

TAM-Arkiv representerat på Folkrörersernas Arkivförbunds konferens 20-21 maj

TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson medverkade i ”Folkrörelsernas Arkivsförbunds och Näringslivsarkivens föreningsårsstämma och konferens” i Umeå 20-21 maj 2015. Det blev några intressanta dagar med personliga möten, flera föredrag och gruppdiskussioner på programmet. Den samiska konstnärinnan Pirak Sikku berättade om sin forskning i Rasbiologiska institutets arkiv. Utifrån institutets arkivmaterial har hon skapat utställningen ”Kan sorg ärvas?”, där hon bl.a. ställt ut nytagna fotografier liknande de som återfinns i Rasbiologiska institutets arkiv. Därefter berättade Martin Paju – projektledare vid Företagsarkivet i Westerbotten – om dokumentationen kring ”Kvinnors företagande i Västerbotten”. Han beskrev olika frågor kring projektet och därefter följde en diskussion om hur man borde dokumentera och presentera kvinnors företagande. Därefter följde en gruppdiskussion om hur olika arkiv uppfattar sitt uppdrag och hur man kan engagera medlemmar och övrig allmänhet för arkiven och arkivmaterialet. Under dag två på konferensen presenterade två föredragshållare med pedagogisk talang – Ylva Stadin, arkivpedagog vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Marianne Folkedotter, berättarantikvarie vid Västerbottens museum – om försök att med konstnärliga medel levandegöra arkiven för allmänheten. Ylva Stadin berättade om hur man kan inspirera barn till eget konstnärligt skapande genom arkivmaterial och Marianne Folkedotter om hur man kan levandegöra historia med hjälp av berättande och berättandeföreställning. En annan föreläsare var Fredrik Elgh, professor i virologi, som berättade om hur man i arkiven hade forskat om tidigare pandemier för att planera för hur man kan bemöta pandemier i framtiden. Både Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening hade sina årsmöten under konferensen i Umeå.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2015-05-25